Techniek is het hart van elk gebouw. Caris & Reiner B.V. Installatietechniek levert gebouwtechniek in de regio Limburg en daarbuiten volgens de laatste inzichten op het gebied van klimaat, comfort en duurzaamheid.

Dit maakt dat wij uw vertrouwen waard zijn

Voorsprong

Techniek vormt steeds meer de ruggengraat van onze samenleving. Caris & Reiner B.V. Installatietechniek levert de innovatieve techniek voor de gebouwde omgeving. Onze klanten in de utiliteit en woningbouw adviseren we over duurzame en innovatieve technische oplossingen. Ons vakmanschap geeft ons voorsprong, want de techniek die wij installeren draagt bij aan comfort, welzijn en gezondheid. Daarbij streven we naar maximale energie-efficiëntie. Onze kennis en ervaring bij ontwerp en uitvoering  staat garant voor een perfect eindresultaat. Daarin lopen we voorop in Limburg.

Vakmanschap

Sinds onze start in 1966 investeren we in kennis over de nieuwste techniek om deze gericht te kunnen toepassen in onze projecten. Onze medewerkers weten dat persoonlijke ontwikkeling van belang is en volgen met regelmaat opleidingen of vakcursussen bij de onderwijsinstellingen waarmee wij samenwerken. Onze focus is daarbij vaktechnische ontwikkeling en het verwerven van de benodigde competenties, de zogenaamde soft skills van medewerkers. Daarnaast investeren we in het behalen van erkenningen en certificering.  Het is uw garantie voor topkwaliteit projectmatig installatiewerk in de gebouwde omgeving.

Verbinding

Integraal duurzaam ondernemen is in onze ogen de enige weg naar toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dat geldt voor zowel het grootbedrijf als het mkb-bedrijf dat wij zijn. Onze ondernemersvisie passen we in onze praktijk toe door verbinding te zoeken met andere partijen. Samenwerken doen wij dan ook met partijen die toevoegen aan wat wij bij onze projecten aan kennis en vakmanschap inbrengen. Dit om onze klanten te ontzorgen en kostenefficiënt inhoud te geven aan de zo belangrijke ketensamenwerking in bouwsector. Bij co-creatie maken we altijd duidelijke afspraken over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo brengen wij bijvoorbeeld het onderhoud van specifieke systemen onder bij gespecialiseerde partijen. De verbinding zoeken zit besloten in onze missie en visie.

Net verschenen

Lees online het interview met Claudia Reiner in Duurzaam Gebouwd magazine