Zoals elke ondernemer denken en handelen wij vanuit een bepaalde missie die als uitgangspunt dient voor onze strategie. Caris & Reiner B.V. is een gerenommeerd erkend installateur van duurzame technieken, centrale verwarmings-, luchtbehandelings- en sanitaire installaties.

Wat kunnen wij voor u doen

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw is een marktsegment waarin Caris & Reiner zich als een vis in het water beweegt. Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise hebben we samen met onze opdrachtgevers een breed scala aan utiliteitsprojecten in Limburg gerealiseerd, waaronder ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen, kantoorcomplexen en bedrijfsgebouwen. De utiliteitsmarkt is voortdurend in beweging.

Woningbouw

Woningbouw vormt een onderdeel van de Nederlandse economie. Het realiseren van woninginstallaties vergt een gedegen inlevingsvermogen in de wensen van ontwerper, opdrachtgever en eindgebruiker. De beleving van een woonconsument is veelal gebaseerd op emotionele aspecten.

Verduurzaming

Onder renovatie worden alle verbeteringen aan woningen verstaan die leiden tot verhoging van de kwaliteit. Er wordt in onze drukke samenleving steeds meer belang gehecht aan wooncomfort. Hier zijn vastgoedbezitters zich terdege van bewust. Dit leidt tot groot- en kleinschalige renovatieprojecten van bijvoorbeeld wooncomplexen of woonwijken.

Revolutie op zijn Limburgs!

Lees de nieuwste column van Claudia Reiner in het magazine Nummer 1