Sporthal De Geusselt, Maastricht

Duurzame W-installatie voor Sporthal de Geusselt, Maastricht

Sporthal met 3 hoofdfuncties: sporthal met kleedaccomodatie; fitness- en fysiotherapie; huiskamercafé voor dagbesteding en begeleiding. De locatie is een voorbeeld van een hoogwaardige WMO-voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

Installaties

Caris & Reiner B.V. Installatietechniek was verantwoordelijk voor alle W-installaties. We installeerden een verwarmingssysteem op basis van lucht/water-warmtepompen. Uitsluitend voor het verwarmen van tapwater is nog een gasaansluiting nodig.

Voor de luchtbehandeling in het complex adviseerden en installeerden wij het innovatieve Cimotion (voorheen BaOpt)-systeem. Dit systeem mengt toegevoerde en al aanwezige lucht in ruimten, zodat er geen temperatuurverschillen ontstaan. Daarbij vindt luchtverversing ongericht plaats en met lage snelheid zodat sporters en andere gebruikers van het complex geen ‘luchtstroom’ ervaren. Het Climotion-systeem biedt comfort en maakt ook nog eens een besparing van 25% op de energierekening mogelijk.