Woningen Voorterstraat Kerkrade: W-installaties all-electric en een gesloten waterkringloop voor 113 huishoudens