Home

Wij ontwerpen, engineeren en realiseren innovatieve techniek met toekomst!

Techniek raakt iedereen

Onze samenleving is ondenkbaar zonder techniek. Met innovatieve en duurzame technische oplossingen voor gezond wonen, leven en werken leveren wij een bijdrage aan de maatschappij van nu en morgen. Sinds onze start in 1966 investeren wij daarom in kennis over de nieuwste techniek, en passen deze vervolgens toe in onze projecten. Met regelmaat volgen onze medewerkers opleidingen of vakcursussen. Naast vaktechnische ontwikkeling en het verwerven van de benodigde competenties krijgen ook de zogeheten soft skills van onze medewerkers aandacht. Onze erkenningen en certificering zijn uw garantie voor topkwaliteit projectmatig installatiewerk in de gebouwde omgeving.

Vakmanschap geeft voorsprong

Met innovatieve en duurzame oplossingen adviseren wij onze klanten in de utiliteit en woningbouw. Zo ontwerpen, engineeren en realiseren we energiezuinige klimaat- en energiesystemen. Daarbij betrekken we het hergebruik van materialen en – waar mogelijk en zinvol – de toepassing van circulaire componenten. Ons vakmanschap geeft ons voorsprong, want de techniek die wij installeren draagt bij aan comfort, welzijn en gezondheid. Daarbij streven we naar maximale energie-efficiëntie. Onze kennis en ervaring staat garant voor een perfect eindresultaat. Daarin lopen we voorop in Limburg.

Samenwerken maakt sterker

Integraal duurzaam ondernemen is in onze ogen de enige weg naar toekomstbestendige bedrijfsvoering. Onze ondernemersvisie passen we in onze praktijk toe door samen te werken met partijen die echt wat toevoegen. Dit om onze klanten te ontzorgen en kostenefficiënt inhoud te geven aan de zo belangrijke ketensamenwerking in bouwsector. Bij co-creatie maken we altijd duidelijke afspraken over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo brengen wij bijvoorbeeld het onderhoud van specifieke systemen onder bij gespecialiseerde partijen. De verbinding zoeken zit besloten onze missie en visie.